Ωδείο Πολυγώνου – Γκύζη

Το Μείζον Ωδείο Πολυγώνου – Γκύζη διοργανώνει κάθε χρόνο συναυλίες και μουσικές σκηνές, σε συναυλιακούς χώρους και συναυλιακές σκηνές, που έχουν ως στόχο αφενός τη γνωριμία του κοινού με τα είδη της Μουσικής, που κάθε φορά παρουσιάζει και αφετέρου την εξοικείωση των σπουδαστών του, τη συλλογή εμπειριών, την προετοιμασία και τελικά την ανάδειξη τους σε αυριανούς επαγγελματίες.

Παράρτημα Νίκαιας

Το Μείζον Ωδείο Νίκαιας προσφέρει στους σπουδαστές του ποικίλες ευκαιρίες για συμμετοχή σε εκδηλώσεις στο ευρύτερο κοινό. Κατά τα χρόνια της λειτουργίας του ανέδειξε δεκάδες ταλέντα και οδήγησε με επιτυχία πολλούς νέους μουσικούς στην καλλιτεχνική τους σταδιοδρομία.